Een paar kleine lettertjes

disclaimer

Onze diclaimer

Deze website is een uitgave van Proef-locaal Het Achterom. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Proef-locaal Het Achterom kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Proef-locaal Het Achterom verstrekt met deze website alleen informatie over producten en diensten die door Proef-locaal Het Achterom worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Proef-locaal Het Achterom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel Proef-locaal Het Achterom alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Proef-locaal Het Achterom niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet door Proef-locaal Het Achterom worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Proef-locaal Het Achterom uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Proef-locaal Het Achterom worden onderhouden wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Proef-locaal Het Achterom. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van Proef-locaal Het Achterom, wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande. 

Kom eens heerlijk proeven en beleven

Centrum apeldoorn

U vindt ons in hartje centrum

van Apeldoorn

LOOP EENS
NAAR BINNEN

voor een vers getapt Apeldoorns speciaal bier